سیستم صوتی هوشمند ساختمان

هوشمند سازی به معنای یکپارچه سیستم های الکترومکانیکی می باشد.

این یکپارچه سازی در راستای افزایش بهره وری، حذف خطاهای انسانی، افزایش ایمنی، امنیت و راحتی می باشد.

شما از طریق هوشمند سازی می توانید سیستم روشنایی، سیستم تهویه، سیستم آبیاری، سیستم صوتی و … را هوشمند سازید.

یکی از محبوب ترین وظایف در هوشمند سازی، مطمئنا سیستم صوتی هوشمند ساختمان می باشد.

سیستم صوتی هوشمند ساختمان یعنی اینکه هر نقطه از هر ساختمان می تواند بر اساس سناریوهای تعریف شده توسط شما و بر اساس علایق شما، موسیقی و صوت های دلخواهتان را یا کیفیتی فوق العاده پخش نماید.

شما به وسیله سیستم صوتی هوشمند می توانید ارتباط صوتی دو طرفه در هر نقطه از خانه برقرار کنید.